Darmowa dostawa od 1 400,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Dofinansowania dla branży HoReCa w 2024 – Jak pozyskać dotacje dla Hotelu lub restauracji i wykorzystać szanse na rozwój?

2024-01-25
Dofinansowania dla branży HoReCa w 2024 – Jak pozyskać dotacje dla Hotelu lub restauracji i wykorzystać szanse na rozwój?

W 2024 roku branża HoReCa stoi przed nowymi wyzwaniami, ale także nowymi możliwościami. Jednym z kluczowych aspektów, który może przyczynić się do rozwoju tej branży, jest pozyskiwanie dofinansowania. W dobie odbudowy po pandemii COVID-19 oraz zmieniających się trendów konsumenckich, właściwe wykorzystanie dostępnych dotacji i funduszy może okazać się decydujące dla przyszłości wielu przedsiębiorstw hotelarskich.

W obliczu trudności, jakie pandemia COVID-19 przyniosła branży hotelarskiej, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), finansowany przez Unię Europejską, staje się kluczowym instrumentem wsparcia. Sektor MŚP, obejmujący hotele, restauracje i inne przedsiębiorstwa turystyczne, może skorzystać z znacznych środków finansowych oferowanych przez ten program. Wsparcie z KPO umożliwia firmom nie tylko pokonanie kryzysu spowodowanego przez pandemię, ale również dostosowanie się do ewoluujących potrzeb rynkowych. Przedsiębiorstwa mają szansę na modernizację swoich obiektów, wprowadzenie innowacji cyfrowych i zwiększenie efektywności operacyjnej, co jest kluczowe dla przetrwania i rozwoju w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku.

Co to jest KPO i kto może skorzystać z dofinansowania?

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to inicjatywa mająca na celu wsparcie gospodarki Unii Europejskiej w procesie odbudowy po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19. Program ten skupia się na łagodzeniu negatywnych skutków pandemii, a także na promowaniu transformacji cyfrowej oraz spójności społeczno-gospodarczej wśród państw członkowskich UE. KPO szczególnie adresowany jest do sektorów najbardziej dotkniętych kryzysem, w tym hotelarstwa, gastronomii, turystyki i kultury, które zanotowały znaczny spadek obrotów w wyniku pandemii. W ramach tego planu, przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą uzyskać dofinansowanie na różnorodne działania, takie jak modernizacja i unowocześnienie działalności, rozwój kompetencji pracowników oraz tworzenie funduszy szkoleniowych dla hoteli. Zgodnie z zasadami określonymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, kwalifikować się do skorzystania z tych środków mogą te przedsiębiorstwa, które odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30% w porównaniu do lat poprzednich, co świadczy o ich bezpośrednim dotknięciu przez skutki pandemii.

Dofinansowania dla firm w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) są dostępne dla przedsiębiorstw kwalifikujących się jako MŚP czyli "mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa". Aby kwalifikować się jako MŚP, firma musi spełniać określone kryteria, takie jak liczba pracowników, roczny obrót oraz bilans roczny.

  • Mikroprzedsiębiorstwa: to firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników i których roczny obrót oraz bilans roczny nie przekraczają 2 milionów euro.
  • Małe przedsiębiorstwa: to te, które zatrudniają mniej niż 50 osób, a ich roczny obrót lub bilans roczny nie przekraczają 10 milionów euro.
  • Średnie przedsiębiorstwa: to firmy zatrudniające mniej niż 250 pracowników, z rocznym obrotem nie przekraczającym 50 milionów euro lub bilansem rocznym nie przekraczającym 43 milionów euro.

Unijne fundusze dla hoteli i restauracji do uzyskania już w 2024 roku!
W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności dedykowanego branży HoReCa, która obejmuje hotelarstwo, gastronomię, turystykę oraz kulturę, zarezerwowano znaczne środki finansowe na rok 2024. Łączna suma wsparcia dla hoteli i innych przedsiębiorstw sektora HoReCa wynosi 1,2 miliarda złotych. Dzięki temu około 3800 firm z tej branży będzie miało możliwość skorzystania z funduszy, co otwiera drogę do rozwoju i unowocześnienia działalności.
Wysokość dofinansowania dla poszczególnych projektów może osiągnąć do 90% kwalifikowalnych kosztów, z minimalną kwotą dotacji wynoszącą 50 000 zł, a maksymalną do 540 000 zł na hotel.

Celem tych funduszy jest wsparcie firm w inwestycjach w technologię, zieloną transformację oraz szkolenie i przekwalifikowanie pracowników. Szczególnie korzystne jest to, że środki mogą być wykorzystane na wdrożenie technologii cyfrowych, co ma istotne znaczenie dla hoteli planujących inwestycje w nowoczesne oprogramowanie hotelowe oraz systemy ułatwiające zarządzanie i obsługę gości.

Podsumowanie
W ciągu ostatnich lat branża HoReCa, obejmująca hotelarstwo, gastronomię, turystykę i kulturę, zmagała się z wyzwaniami spowodowanymi przez pandemię COVID-19. W odpowiedzi na te trudności, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), wspierany przez Unię Europejską, został uruchomiony jako kluczowe narzędzie wsparcia dla sektora. Ten plan przewiduje znaczące dofinansowania, które mają pomóc przedsiębiorstwom w adaptacji do nowych warunków rynkowych, transformacji cyfrowej i zwiększeniu efektywności operacyjnej.

Dofinansowania z KPO, skierowane głównie do MŚP, są odpowiedzią na spadek obrotów spowodowany pandemią. Dzięki funduszom, firmy mogą modernizować swoje działania, wdrażać innowacje technologiczne, a także rozwijać kompetencje swoich pracowników. Znaczna kwota wsparcia, wynosząca 1,2 miliarda złotych w 2024 roku, otwiera przed przedsiębiorstwami możliwość realizacji ambitnych projektów, które mogą znacząco wpłynąć na ich rozwój i konkurencyjność na rynku.
Podsumowując, KPO stanowi ważny impuls dla ożywienia i rozwoju branży HoReCa w Polsce. Dzięki dostępnym środkom, przedsiębiorstwa mają szansę nie tylko na pokonanie skutków pandemii, ale także na dalszą transformację i adaptację do zmieniających się wymagań rynkowych i oczekiwań klientów. Warto podkreślić, że inwestycje te nie tylko przyczynią się do wzrostu gospodarczego, ale również mogą stanowić krok w kierunku bardziej zrównoważonej i innowacyjnej przyszłości branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej.

pixel